logo links boven 5

Huisregels

telefoonAfspraak afzeggen

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Realiseert u zich wel dat als u in onze praktijk een afspraak maakt, wij speciaal voor u die tijd reserveren. U hebt voldoende mogelijkheden! Bellen of e-mail om bij onverwachte situaties (ook in het weekend, alleen e-mail) ervoor te zorgen dat wij daarvan op de hoogte zijn.

Op tijd komenklok

Voor alle patiënten reserveren wij voldoende tijd om optimale zorg en aandacht te kunnen bieden. Wij stellen het zeer op prijs als u op tijd voor uw afspraak aanwezig bent. Immers als u te laat bent moet ook de volgende patiënt onnodig lang wachten.

Copyright ©2013-2021 Tandartspraktijk Winsum. Alle rechten voorbehouden. Door , website ontwikkeling door liefhebbers!