logo links boven 5

Hygiëne in onze praktijk

Binnen onze praktijk zijn verschillende maatregelen getroffen om zo hygiënisch mogelijk te werken. Voor uw en onze veiligheid werken we volgens de WIP-richtlijnen.

Sterilisatie

Binnen onze praktijk zijn verschillende maatregelen getroffen om zo hygiënisch mogelijk te werken. Voor uw en onze veiligheid werken we volgens de WIP-richtlijnen. Onze sterilisatie voldoet aan de nieuwste eisen. Instrumenten worden eerst getrild in een ingebouwde ultrasoon. Daarnaast worden de instrumenten gereinigd en gedroogd. Hoekstukken worden na elke patiënt gereinigd, gesteriliseerd en gesmeerd.

Chirurgisch instrumentarium wordt in zakjes verpakt en in een autoclaaf gesteriliseerd waarna de zakjes steriel worden opgeborgen. Deze zakjes hebben een houdbaarheid van 6 maanden. Elke 6 maanden worden alle zakjes protocollair open gemaakt, de instrumenten opnieuw gereinigd en opnieuw ingepakt en gesteriliseerd om er zeker van te zijn dat deze weer voor 6 maanden steriel zijn.

Onderhoud van sterilisatieapparatuurTandartspraktijk Winsum 05

Wij hebben als praktijk onderhoudscontracten voor alle sterilisatieapparatuur. Jaarlijks wordt apparatuur onderhouden door een gecertificeerde leverancier, die bevoegde onderhoudsmonteurs in dienst heeft; er wordt onder meer gekeken of alle parameters goed worden gemeten. Een sticker als bewijs met datum wordt op de apparaten aangebracht. Bij elke sterilisatieronde van hol instrumentarium in de autoclaaf wordt tevens een helixtest uitgevoerd.

Aan de stoel

Aan de stoel wordt bij elke patiënt een nieuw tipje gebruikt op de meerfunctiespuit. Oppervlakken worden gedesinfecteerd met alcohol. We werken zo veel mogelijk met disposables. Bij elke patiënt worden schone behandeltrays gebruikt welke vooraf klaar gemaakt zijn. Bij elke patiënt worden nieuw gesteriliseerde hoekstukken gebruikt. Al ons personeel heeft een geldige hepatitis B vaccinatie. Wij zijn als praktijk aangesloten bij het NMT prikpunt.

Copyright ©2013-2021 Tandartspraktijk Winsum. Alle rechten voorbehouden. Door , website ontwikkeling door liefhebbers!